Stäm - Fredrik Jadeland

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:260
längd:30
fångstplats:Dalälven
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-09-28
uppdaterad:2019-12-16 11:48:09