Makrill - Andreas Karlsson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:820
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad:2019-12-16 11:49:00