Makrill - Fredrik Jadeland

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:893
längd:41
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sill
fångstdatum:2019-09-08
uppdaterad:2019-12-16 11:49:01