Sandskädda - Fredrik Jadeland

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:350
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Borstmask
fångstdatum:2018-04-14
uppdaterad:2019-12-16 11:49:02