Skrubbskädda - Andreas Karlsson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:660
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Borstmask
fångstdatum:2017-08-19
uppdaterad:2019-12-16 11:49:03