Torsk - Andreas Karlsson

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:5040
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sill
fångstdatum:2017-09-03
uppdaterad:2019-12-16 11:49:04