Röding - Andreas Karlsson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:1980
längd:59
fångstplats:Vättern
metod:Trolling
bete:Wobbler
fångstdatum:2019-12-21
uppdaterad:2019-12-24 14:47:05