foto: Jesper Palmér

Röding - Rickard Hermansson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:1300
längd:53
fångstplats:Vättern
metod:Spinnfiske
bete:Spöket
fångstdatum:2019-12-28
uppdaterad:2019-12-28 20:54:45