Öring - Lennart Larsson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Dalån Ale
metod:Spinn
bete:Mepps Aglia Koppar Nr1
fångstdatum:1965-05-23
uppdaterad: