Ål - Lennart Larsson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Kilandaån
metod:Mete
bete:Daggmask
fångstdatum:1965-06-17
uppdaterad: