Vitling - Lennart Larsson

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:
längd:
fångstplats:Ursholmen
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:1966-07-20
uppdaterad: