Torsk - Lennart Larsson

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:
längd:
fångstplats:Ursholmen
metod:Spinn
bete:Elbe Torsk
fångstdatum:1966-07-20
uppdaterad: