Svartmunnad smörbult - Lennart Larsson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallgraven Göteborg
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2016-08-21
uppdaterad: