Stäm - Lennart Larsson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:113
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Flötmete
bete:
fångstdatum:2014-05-25
uppdaterad: