Stensnultra - Lennart Larsson

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:Norra Grundsund
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2001-07-18
uppdaterad: