Skrubbskädda - Lennart Larsson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Rödskärsbåden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:1985-07-02
uppdaterad: