Siklöja - Lennart Larsson

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:
fångstplats:Landvettersjön
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2018-03-01
uppdaterad: