Sandskädda - Lennart Larsson

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:Utgång Kovikshamn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:1967-08-01
uppdaterad: