Sandstubb - Lennart Larsson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bastevik
metod:Pimpel
bete:
fångstdatum:2017-08-03
uppdaterad: