Sarv - Lennart Larsson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Hajsjön
metod:Mete
bete:
fångstdatum:2011-04-23
uppdaterad: