Sandkrypare - Lennart Larsson

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Rönne Å
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2017-07-08
uppdaterad: