Röding - Lennart Larsson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:400
längd:30
fångstplats:St.kroksjön Ale
metod:Pimpel
bete:Räka
fångstdatum:1978-03-03
uppdaterad: