Öring - Andreas Schild

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:940
längd:47
fångstplats:Grötvik
metod:Spinn
bete:Fluga
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:45:37