Mört - Lennart Larsson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kilandaån Ale
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:1964-05-24
uppdaterad: