Makrill - Lennart Larsson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Utanför Kovikshamn
metod:Mete
bete:Stagg
fångstdatum:1996-07-20
uppdaterad: