Långa - Lennart Larsson

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:Ursholmen
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:1968-06-03
uppdaterad: