Lerstubb - Lennart Larsson

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:
fångstplats:Mollösund
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2008-07-14
uppdaterad: