Benlöja - Lennart Larsson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2004-05-12
uppdaterad: