Bleka - Lennart Larsson

art:Bleka (Pollachius pollachius)
vikt:
längd:
fångstplats:Ursholmen
metod:Spinn
bete:
fångstdatum:1967-08-02
uppdaterad: