Blågylta - Lennart Larsson

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skalhamn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2010-06-27
uppdaterad: