Röding - Andreas Schild

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:450
längd:
fångstplats:Låsen
metod:Pimpel
bete:Rödingblänke/maggot
fångstdatum:2014-03-23
uppdaterad:2014-05-24 09:45:48