Braxen - Lennart Larsson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:
längd:
fångstplats:St.delsjön
metod:Flötmete
bete:
fångstdatum:1999-06-06
uppdaterad: