Bäckröding - Lennart Larsson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:850
längd:40
fångstplats:Abborresjön Ale
metod:Spinn
bete:
fångstdatum:1982-04-09
uppdaterad: