Elritsa - Lennart Larsson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kroksjön Ale
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2017-06-24
uppdaterad: