Fjärsing - Lennart Larsson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:375
längd:40
fångstplats:Norra Grundsund
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2013-06-22
uppdaterad: