Glyskolja - Lennart Larsson

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Ispimpel
bete:
fångstdatum:1997-01-01
uppdaterad: