Gråsej - Lennart Larsson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Pater Noster
metod:Spinn
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: