Gädda - Lennart Larsson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:
längd:
fångstplats:Tinnsjön Ale
metod:Spinn
bete:Mörtblänk
fångstdatum:1966-08-08
uppdaterad: