Gärs - Lennart Larsson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lilla Delsjön
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2001-03-10
uppdaterad: