Gös - Lennart Larsson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:
längd:41
fångstplats:Lilla Delsjön
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2005-02-20
uppdaterad: