Harr - Lennart Larsson

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:600
längd:37
fångstplats:Kvissleströmmen
metod:Fluga
bete:
fångstdatum:1994-07-15
uppdaterad: