Id - Lennart Larsson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallgraven Göteborg
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2005-10-09
uppdaterad: