Knot - Lennart Larsson

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Ismete
bete:
fångstdatum:1996-02-01
uppdaterad: