Kolja - Lennart Larsson

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Ismete
bete:
fångstdatum:1996-02-01
uppdaterad:2020-01-07 20:01:15