Sjurygg - Gustav Nyström

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil, Norra Hamnen
metod:Frilina
bete:Kubbong
fångstdatum:2020-03-21
uppdaterad:2020-03-22 16:32:02