Makrill - Andreas Schild

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Torslanda
metod:Mete
bete:Stagg
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:46:04