Vimma - Mats Svensson

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:240
längd:28
fångstplats:Lovenebro Lidan
metod: Bottenmete
bete:Lövmask
fångstdatum:2020-03-22
uppdaterad:2020-04-08 06:09:45