Sandskädda - Marcus Bergqvist

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:380
längd:40
fångstplats:Påarpsgrundet
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-04-26
uppdaterad:2020-04-26 20:51:57