Svart smörbult - Jezper Ivarsson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Kovikshamn
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: