Svartmunnad smörbult - Jezper Ivarsson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Valgraven
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: